Tulpenmania

Tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw nam de vraag naar tulpen toe. De prijzen stegen en er kwamen nieuwe kopers op de markt met weinig kennis van de materie. Ze noemde zichzelf floristen en werden door geldzucht gedreven.
Onder de floristen bevonden zich vooral kleine ambachtslieden die hun instrumenten en huisraad tot wanhoop van hun familie verkochten. De handel vond plaats in kroegen en herbergen waar wijn en bier bij elke koop werd geschonken. Onder invloed van drank hitsten ze elkaar op wie meer kon investeren al was het maar om te pochen.
Zo werd de tulpenhandel een gekte die in 1637 in elkaar klapte.

Naar de Oost

Op 9 mei 1646 vertrekt de Delftse Dick van Lier, klerk in dienst van de VOC, op een reis naar de Oost. Zijn reisverslag is bewaard gebleven. Daarom weten we vrij nauwkeurig hoe het er tijdens deze maandenlange reis aan toe ging. Het was niet altijd rozegeur en maneschijn …

De man in de wolken

De man in de wolken

Een man heeft een prachtig schilderij en iedereen geniet ervan. Dat verandert als een man uit de stad een prijs aan het schilderij hangt. Hoe zorg je voor zoiets kostbaars?

De man neemt maatregelen, maar of dat goed uitpakt?

De metselaar uit de Gouden Eeuw

Nicolaas is dagloner en sjouwt bakstenen. Het is zwaar werk en hij kijkt jaloers naar de metselaars. Die hebben het toch veel beter dan hij. Dan krijgt hij een idee. Hij gaat werken als metselaar. Maar of dat zo’n goed plan is….?

Een verhaal over de andere kant van de Gouden Eeuw.

Kerstvoorstelling DOK

In de Bibliotheek Delft verzorgde de Vertelkring een avondvullende voorstelling: kerstverhalen afgewisseld met zang van het Rijswijks koor.

Er was zoveel belangstelling dat er stoelen moesten worden bijgezet!

 

Vertelmiddag bij Schaapherder Lex Thoen

Midden in de natuur hebben Joan en Reinie verhalen verteld op de boerderij van Schaapherder Lex Thoen. De verhalen vielen in zeer goede aarde bij het publiek.

Recensie van Lex Thoen:

4 augustus 2019

De boerderij van Schaapskudde Vockestaert Midden Delfland is dit jaar op de woensdag en de zondag opengegaan voor het publiek.

De eerste zondag van de maand wordt een thema aangeboden.

op 4 aug is er voor gekozen om verhalen te vertellen aan de bezoekers. Vockestaert is op zoek gegaan naar professionele ondersteuning.

En dan komt men al snel uit op de “vertelkring Delft”

Twee leden van deze club, Joan Edwards en Reinie Wijsman zijn bereid geweest om op 4 aug, ieder op hun eigen manier, mooie verhalen te vertellen aan een luisterend publiek.

Voor jong en oud was het een boeiende middag.

De schaapskudde is deze dames zeer erkentelijk voor hun inzet en hoopt dat er volgend jaar een vervolg op komt.

 

met een vriendelijke groet

Lex Thoen

Lex Thoen Buiten

Madeweg 31

2681 PK Monster

06 51 20 88 89

www.lexthoenbuiten.nl

Sint Antonius

Sint Antonius

Wie was Sint Antonius? En wat heeft Oriana in haar persoonlijke leven met deze figuur te maken? U hoort het in het verhaal van Oriana, waarbij ze begeleid wordt door haar man op gitaar.