Verhalen bij Open Monumentendag Delft

Alweer voor de vijfde keer vertelt de Vertelkring Delft verhalen op Open Monumentendag Delft.

Datum12 en 13 september 2020
Tijdstipvan 11:00 - 17:00 uur
Locatieopen Monumenten in Delft
Logo Open Monumentendag Delft

Het schema met vertellers, locaties en tijdstippen volgt t.z.t.

Prins Omar bangebroek

Prins Omar is overal bang voor.
Om zijn angsten te overwinnen wordt hij op reis gestuurd.
In het land van de koning van het Zuiden wordt hij op de proef gesteld.
Zal hij zijn angsten overwinnen?

Deel van de Wereld

Nasruddin Hodja is een beroemde verhalenfiguur in Turkije. Hij leefde in de 13e eeuw, hij was wijs, maar ook bijdehand. In dit verhaal ontmoet hij een bekende geleerde uit Holland. Ze voeren een diep gesprek, maar hebben ze het allebei wel over hetzelfde onderwerp?

De droom van Eisik


Eisik is arm en droomt van een man die hem vertelt waar hij een schat kan vinden. Moet hij er achteraan gaan? Als hij drie keer dezelfde droom krijgt, neemt hij het besluit de droom achterna te gaan. Het loopt alleen anders dan hij dacht.

Vertelvoorstelling in Synagoge Delft

Van een kilometer reizen leer je meer dan uit duizenden boeken

In het kader van Wereldverteldag, waarin dit jaar het thema “REIZEN” centraal staat, presenteren zes vertellers van onze Vertelkring een verhalenketting van Joodse en andere verhalen.

In deze verhalen wordt op vele manieren gereisd met zeer uiteenlopende doelen.

Het geheel zal worden omlijst en ondersteund met accordeonmuziek.

Dit is de vierde keer dat wij rond Wereldverteldag een vertelvoorstelling verzorgen in de Synagoge.

Datumzondag 22 maart 2020
Datum is verplaatst i.v.m. het coronavirus.
Nieuwe datum nog onbekend
Tijdstipvan 15:00 - 17:00 uur
LocatieSynagoge Delft
Koornmarkt 12, 2611 EE Delft
TicketsVia Synagoge Delft

Vertelschema

Arjen UbelsDe dwaze zoon en de profeet Elia
Gerard JellemaDeel van de Wereld
Iris de RuiterPrins Omar bangebroek
Nanny de BackerDe droom van Eisik
Joke KouwenhovenDe geur van geld
Joke KuijpersDe prinses in de toren

Tulpenmania

Tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw nam de vraag naar tulpen toe. De prijzen stegen en er kwamen nieuwe kopers op de markt met weinig kennis van de materie. Ze noemde zichzelf floristen en werden door geldzucht gedreven.
Onder de floristen bevonden zich vooral kleine ambachtslieden die hun instrumenten en huisraad tot wanhoop van hun familie verkochten. De handel vond plaats in kroegen en herbergen waar wijn en bier bij elke koop werd geschonken. Onder invloed van drank hitsten ze elkaar op wie meer kon investeren al was het maar om te pochen.
Zo werd de tulpenhandel een gekte die in 1637 in elkaar klapte.