Vertelkring Delft https://www.vertelkring-delft.nl Tue, 01 Oct 2019 08:47:28 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://www.vertelkring-delft.nl/cms/wp-content/uploads/cropped-Favicon-32x32.jpg Vertelkring Delft https://www.vertelkring-delft.nl 32 32 Tulpenmania https://www.vertelkring-delft.nl/tulpenmania/ Tue, 01 Oct 2019 08:44:29 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1332

Tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw nam de vraag naar tulpen toe. De prijzen stegen en er kwamen nieuwe kopers op de markt met weinig kennis van de materie. Ze noemde zichzelf floristen en werden door geldzucht gedreven.
Onder de floristen bevonden zich vooral kleine ambachtslieden die hun instrumenten en huisraad tot wanhoop van hun familie verkochten. De handel vond plaats in kroegen en herbergen waar wijn en bier bij elke koop werd geschonken. Onder invloed van drank hitsten ze elkaar op wie meer kon investeren al was het maar om te pochen.
Zo werd de tulpenhandel een gekte die in 1637 in elkaar klapte.

]]>
Vrouwelijke chirurgijn https://www.vertelkring-delft.nl/vrouwelijke-chirurgijn/ Thu, 26 Sep 2019 08:39:36 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1323

Trijn Jacobs is de eerste vrouw die in de gildeboeken voorkomt als chirurgijn. Wat je allemaal moet doen om meesterchirurgijn te worden en hoe haar leven is verlopen komt ze vertellen.

]]>
Naar de Oost https://www.vertelkring-delft.nl/naar-de-oost/ Wed, 25 Sep 2019 18:51:28 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1316

Op 9 mei 1646 vertrekt de Delftse Dick van Lier, klerk in dienst van de VOC, op een reis naar de Oost. Zijn reisverslag is bewaard gebleven. Daarom weten we vrij nauwkeurig hoe het er tijdens deze maandenlange reis aan toe ging. Het was niet altijd rozegeur en maneschijn …

]]>
Het monument van Johannes Vermeer https://www.vertelkring-delft.nl/het-monument-van-johannes-vermeer/ Wed, 25 Sep 2019 15:51:06 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1310
Mijn verhaal gaat over Johannes Vermeer die een monument wil schilderen voor de VOC weduwen.
Over zijn worsteling hiermee wisselt hij uit op zijn atelier met een leerling die zijn passie begrijpt.

]]>
De man in de wolken https://www.vertelkring-delft.nl/de-man-in-de-wolken/ Wed, 11 Sep 2019 07:08:26 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1279 De man in de wolken

Een man heeft een prachtig schilderij en iedereen geniet ervan. Dat verandert als een man uit de stad een prijs aan het schilderij hangt. Hoe zorg je voor zoiets kostbaars?

De man neemt maatregelen, maar of dat goed uitpakt?

]]>
De metselaar uit de Gouden Eeuw https://www.vertelkring-delft.nl/de-metselaar-uit-de-gouden-eeuw/ Thu, 22 Aug 2019 11:40:02 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1260

Nicolaas is dagloner en sjouwt bakstenen. Het is zwaar werk en hij kijkt jaloers naar de metselaars. Die hebben het toch veel beter dan hij. Dan krijgt hij een idee. Hij gaat werken als metselaar. Maar of dat zo’n goed plan is….?

Een verhaal over de andere kant van de Gouden Eeuw.

]]>
Kerstvoorstelling DOK https://www.vertelkring-delft.nl/kerstvoorstelling-dok/ Sun, 11 Aug 2019 10:21:09 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1258 In de Bibliotheek Delft verzorgde de Vertelkring een avondvullende voorstelling: kerstverhalen afgewisseld met zang van het Rijswijks koor.

Er was zoveel belangstelling dat er stoelen moesten worden bijgezet!

 

]]>
Vertelmiddag bij Schaapherder Lex Thoen https://www.vertelkring-delft.nl/vertelmiddag-bij-schaapherder-lex-thoen/ Sun, 11 Aug 2019 06:41:49 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1235 Midden in de natuur hebben Joan en Reinie verhalen verteld op de boerderij van Schaapherder Lex Thoen. De verhalen vielen in zeer goede aarde bij het publiek.

[See image gallery at www.vertelkring-delft.nl]

Recensie van Lex Thoen:

4 augustus 2019

De boerderij van Schaapskudde Vockestaert Midden Delfland is dit jaar op de woensdag en de zondag opengegaan voor het publiek.

De eerste zondag van de maand wordt een thema aangeboden.

op 4 aug is er voor gekozen om verhalen te vertellen aan de bezoekers. Vockestaert is op zoek gegaan naar professionele ondersteuning.

En dan komt men al snel uit op de “vertelkring Delft”

Twee leden van deze club, Joan Edwards en Reinie Wijsman zijn bereid geweest om op 4 aug, ieder op hun eigen manier, mooie verhalen te vertellen aan een luisterend publiek.

Voor jong en oud was het een boeiende middag.

De schaapskudde is deze dames zeer erkentelijk voor hun inzet en hoopt dat er volgend jaar een vervolg op komt.

 

met een vriendelijke groet

Lex Thoen

Lex Thoen Buiten

Madeweg 31

2681 PK Monster

06 51 20 88 89

www.lexthoenbuiten.nl

]]>
Sint Antonius https://www.vertelkring-delft.nl/sint-antonius/ Fri, 14 Jun 2019 15:37:10 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1210
Sint Antonius

Wie was Sint Antonius? En wat heeft Oriana in haar persoonlijke leven met deze figuur te maken? U hoort het in het verhaal van Oriana, waarbij ze begeleid wordt door haar man op gitaar.

]]>
Een dag hertog https://www.vertelkring-delft.nl/een-dag-hertog/ Wed, 29 May 2019 05:15:55 +0000 http://www.vertelkring-delft.nl/?p=1201 Sint Hubertus
Waar is de Huybrechtstoren naar vernoemd? Over die hertog gaat het verhaal.

]]>