Naar de Oost

Op 9 mei 1646 vertrekt de Delftse Dick van Lier, klerk in dienst van de VOC, op een reis naar de Oost. Zijn reisverslag is bewaard gebleven. Daarom weten we vrij nauwkeurig hoe het er tijdens deze maandenlange reis aan toe ging. Het was niet altijd rozegeur en maneschijn …

Posted in Geen categorie.