Het giftige graan

Lang geleden was er een rechtvaardige koning, die hield van zijn onderdanen. Zij droegen hem op handen. Bij een ramp, die de gezondheid van het volk bedreigde, bleef hij trouw aan zijn volk op een zeer bijzondere wijze.

Posted in Geen categorie.