Het giftige graan

Lang geleden was er een rechtvaardige koning, die hield van zijn onderdanen. Zij droegen hem op handen. Bij een ramp, die de gezondheid van het volk bedreigde, bleef hij trouw aan zijn volk op een zeer bijzondere wijze.

De Fluitspeler

Het werk van Herman Hesse, winnaar Nobelprijs voor de Literatuur, is vaak spiritueel van aard. Dit verhaal uit 1955 begint als een sprookje, maar vertelt gaandeweg ook over hoe we tegen het leven en de werkelijkheid aan kunnen kijken.

De Razzia

Stelt u zich voor een hele dag in een kleine ruimte te moeten doorbrengen, in het pikkedonker. Zo hebben onderduikers zich gevoeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een waar gebeurd verhaal.

Si’ Djeha en de vier rovers

Op een dag maakte Si’ Djeha een tocht op de rug van het witte muildier dat zijn vader hem had nagelaten toen hij stierf. Het gebeurde dat hij vier mannen, rovers van beroep tegenkwam die op weg waren naar de markt met een kleine magere ezel……..

Wil je weten hoe het afloopt?
Kom dan 18 maart a.s. luisteren in de beeldentuin van het WAD.